Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Inzerce nemovitostí k podnikání a investičních příležitostíInvestiční příležitost
Pískovna Nebanice u Chebu v České republice- prodej areálu nevytěžené pískovny Nebanice s povolením k těžbě o rozloze celkem 262.063 m2, k. ú.
Vrbová, obci Nebanice u Chebu. Jedná se o pozemky dobývacího prostoru a pozemky s tímto prostorem související a dále inženýrské sítě (rozvody
elekro, rozvaděč NN, kabelová přípojka VN a transformátor).

Pozemky jsou situovány západně od obce Nebanice, podél železniční trati Karlovy Vary - Cheb, v místní části Vrbová a slouží jako těžený dobývací
prostor štěrkopísku Vrbová. Informace na vyžádání info@podnikatelskenemovitosti.cz

         

               

Plocha pro zajímavý podnikatelský záměr

Nabízíme k prodeji soubor pozemků, tvořících celek o celkové výměře 5,5 ha na okraji Šumperka s příjezdem z místní komunikace až na pozemek. V územním plánu obce je využití pozemku jako průmyslová zóna. Oplocení slouží jako plocha reklamu.

Pozemek byl v minulosti dle projektové dokumentace povrchových úprav dorovnán na výšku 50 cm nad Q100, povrch je srovnán vyčištěn a oplocen se vstupní uzamykatelnou branou pro vjezd velkých aut. Vhodný pro výrobu, výstavbu hal, skladování apod.. Na pozemku byla trafostanice, v současné době není funkční. Informace o dosahu inženýrských sítí na vyžádání.

Celková plocha 55 tis. m2 patří třem vlastníkům, prodej je ve shodě. Více informací vagnerova3@seznam.cz 

               

Proč investovat Do čeho investovat Rady a tipy

Zajímavá investice 

Aktuálně nabízíme k prodeji areál - soubor nemovitostí a pozemků, tvořících jeden celek v lokalitě Nový dvůr u Žihle, Plzeň – Sever. Jedná se o lokalitu s nemovitostmi a pozemky. Vhodné pro rekonstrukci nebo přestavbu pro domov pro seniory, domovy zvláštní péče, rekreace, školy v přírodě a apod. Zjistěte si možnost čerpání dotací nebo financí z programů. Veškeré inženýrské sítě v areálu. Více informací na vyžádání:  info@podnikatelskenemovitosti.cz  Mobil: 734 693 050

                    

 Je možný prodej společnosti s majetky nebo jen nemovitostní prodej! Kontaktujte nás!           

 Největší stavitelé a developeři v ČR:
 
 
 
Investice

Tvořte si vlastní budoucnost, investujte!

Pokud přemýšlíte, jak zhodnotit své peníze, můžete je vložit do fondů. Investiční nemovitost je nemovitý majetek, kterou lze použít k investičním účelům na krátkodobou i dlouhodobou investici, nebo pořizovat za účelem spekulace na růst ceny. I v nejisté době se vyplatí kupovat investiční byty, stále roste poptávka po nájemních nemovitostech. Jen je třeba pamatovat na návratnost takové investice. 

Podílové fondy představují nástroj kolektivního investování, principem je svěření prostředků profesionálnímu správci, který je obhospodařuje. Investování do podílových fondů může být právě pro podnikatele výhodné v tom, že jim nezabere moc času a své peníze investují do už vytvořeného portfolia.

Výhody investování do nemovitostních fondů:
 • Nemovitostní fondy investují většinu prostředků do reálných aktiv – nemovitostí 
 • Držitelé podílových listů se již s minimální investicí mohou podílet na výnosech nemovitostí. 
 • Investice do nemovitostního fondu poskytuje šanci na stabilní hodnotu a zhodnocení
 • Stabilní výnosy, ochrana před inflací, výnosnější než byt, diverzifikace, daňová optimalizace, profesionální vedení...

Mnoho klientů z řad podnikatelů využívá investování do fondů jako tvorbu finanční rezervy, tvorbu zdrojů na budoucí investice a podobně. 

Rozdíl mezi vlastnictvím podílového listu nemovitostního fondu a investičního bytu

Investiční byty -  zhodnocují peníze tím, že inkasují nájemné z nemovitosti, do které investovali, a samozřejmě také vydělávají na růstu její hodnoty. 

Podílové listy - nákupem podílových listů nemovitostního fondu se stávají spoluvlastníkem celého portfolia nemovitostí – sice vlastní jen jejich určitou část, jejíž velikost závisí na výši mé investice, ale na její pořízení nepotřebují miliony jako v případě přímého nákupu. Navíc se o nic nemusí starat, na to je tam tým profesionálů, a zhodnocuji své peníze prostřednictvím pohybu kurzu podílového listu, které koupili.

Investice do energetických fondů: 

Pakliže disponujete volnými peněžními prostředky, které máte v úmyslu zhodnotit, máte na výběr hned z několika možností. Sektor energetiky prožívá velmi dynamické období.

Věnujte pozornost možnosti čerpání dotace na úspory energie www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/ nebo www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/ 

 

 Aktuální poptávky a nabídky                                                                

Aktuální nabídky firem k převzetí:

 • Zubní klinika Praha 2 – Nové Město  - Zubní klinika v Praze situovaná na Novém Městě hledá nového majitele. Více informací vagnerova3@seznam.cz  
 • Zubní klinika Praha 2 – Vinohrady - Zubní klinika v Praze situovaná na Vinohradech hledá nového majitele. Více informací vagnerova3@seznam.cz 
 • Tvůrce a poskytovatel informačního systému o lécích dostupných v ČR  - Nabízenou společností je český tvůrce a poskytovatel informačního systému o všech lécích dostupných na území České republiky. Nejčastěji tento systém využívají lékárny, zdravotnická zařízení, ale také státní a veřejné organizace jako armáda, policie, hasičský záchranný sbor či školy. Informace na vyžádání vagnerova3@seznam.cz  

Aktuální poptávka po firmách:

 • výrobce platových trubek - Česká společnost zabývající se obchodem s instalatérskými a stavebními produkty, hledá na českém či slovenském trhu k převzetí společnost, jež se věnuje výrobě plastových trubek především pro kanalizační aj. vodohospodářské systémy. Velikostně by měla hledaná společnost dosahovat obratu alespoň od 30 mil., ideálně někde mezi 80-100 mil, maximum: do 150 mil. Kč ročně.
 • Personální agentura - Česko-slovenská personální agentura se specializací na personální leasing a dočasné přidělování personálu, hledá pro rozšíření svých aktivit na českém trhu personální agenturu ke strategickému propojení. Tato personální agentura by měla mít roční obrat nejméně okolo 50 mil. Kč

Trvalá poptávka investorů po:

 • Provozu personální agentury
 • Strojírenských firmách, které hledají následovníky
 • Kvalitně technologicky vybavených podnicích s vlastním výrobním programem
 • Zemědělských komoditách s prodejem surovin přímo ze dvora farmy na pulty, případně další zpracování - zelí, mošty, včelaři, bylinky...
 • Vinicích - pěstitelé vína vinaří, kteří chtějí prodat vinice - ideálně Rakousko 
 • Alternativních výrobcích energií (FVE...)
 • Zdravotnických zařízení se širokým spektrem oborů

Nabídky zasílejte na info@podnikatelskenemovitosti.cz 

Dotace a půjčky z Státního fondu životního prostředí 

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček.

Díky národním zdrojům se dlouhodobě daří podporovat projekty a aktivStátní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček.ity z Národního programu Životní prostředí.

Operační program Životní prostředí umožňuje financovat projekty z evropských strukturálních fondů určených na ochranu a zlepšování životního prostředí.

K nejefektivnějšímu českému finančnímu nástroji, který se zaměřuje na úspory energie v budovách pro bydlení, patří bezesporu program Nová zelená úsporám.

Program Dešťovka podporuje udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech.

Majitelé rodinných domů mohou díky kotlíkovým dotacím žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Modernizační fond je stěžejním nástrojem obnovy české energetiky, dopravy a dalších oblastí směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci.

Státní fond podpory investic - úvěrové programy pro výstavbu a modernizaci      

Vlastní bydlení: 

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let. Úvěr lze využít na: výstavbu novostavby rodinného domu, koupi bytu, koupi rodinného domu, koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu, modernizaci obydlí. Výše úvěru: nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč na modernizaci obydlí, nejvýše 2 400 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku, nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu, nejvýše však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná https://sfpi.cz/vlastni_bydleni/ 

Národní dotace: Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů... https://mmr.cz/cs/narodni-dotace 

Bytová politika: V rubrice naleznete koncepční dokumenty, informace k podpůrným programům v oblasti bydlení a statistiky týkající se údajů o bydlení či financování bydlení.   Více na https://mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika 

Inovace: Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.  https://www.oppik.cz/dotacni-programy/inovace 

 Dotační programy: Rozvoj výzkumu a vývoje; Podpora podnikání malých a středních firem; Efektivnější nakládání energií; rozvoj informačních a komunikačních technologií. Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky. https://www.oppik.cz/dotacni-programy 

Máte zájem o investiční pobídku? Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytuje je stát, schvaluje vláda s ministerstvy a procesuje agentura CzechInvest. Poskytuje se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace. Začněte s oblastí, ve které podnikáte. Investiční pobídky jsou určené investorům v oblasti technologických centercenter strategických služebzpracovatelského průmyslu a výrobcům speciálních zdravotnických potřeb. Více na https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky 

Investoři a developeři hledají:
 • pozemky a plochy pro průmyslové využití
 • pozemky pro výstavbu bytových domů
 • hotely, penziony, obchodní střediska a jiné nevyužité objekty vhodné pro přestavbu a rekonstrukci na bytové domy v celé ČR a SR
Vlastníte plochy, pozemky, nepotřebné nebo nevyužité budovy, statky, farmy, haly a rozpadlé objekty z podnikání?
 • vložte je do inzerce do příslušné kategorie
 • pokud je nechcete zveřejnit v inzerci, zašlete je na e-mail a my je investorům a developerům předáme za Vás! 
Brownfield (česky „hnědé pole“) je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Vlastníte podobnou nemovitost? Pokud ji nevyužijete, nabídněte ji pro investory ke zhodnocení! Stavební firma hledá:pozemky pro výstavbu velkoplošných hal cca 30 tis. m2 u velkých měst. podmínkou je už schválený územní plán nebo prostor pro jednání. Nabídněte jakoukoli velkou plochu prověříme.Veškeré informace na info@podnikatelskenemovitosti.cz nebo tel. +420 734 693 050.  
 

ČMZRB se mění na Národní rozvojovou banku

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pokračuje v souladu s novou bankovní strategií jako Národní rozvojová banka (NRB). A to nejen v podpoře malého a středního podnikání, ale ve financování české infrastruktury.

Dceřiné společnosti

Národní rozvojový fond SICAV, a.s.

Národní rozvojový fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, kde 100 % zakladatelských akcií vlastní Národní rozvojová banka, a.s. Jejím hlavním cílem je prostřednictvím podfondů, do kterých investují soukromí investoři, poskytovat rizikovější vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Národní rozvojový fond financuje část projektových nákladů a především díky podřízenému charakteru jeho finanční účasti umožní z pohledu ostatních věřitelů redukovat finanční rizika a bude tak schopen mobilizovat další soukromé zdroje.

Národní rozvojový fond je finanční institucí zřízenou podle českého a evropského práva, regulovanou Českou národní bankou, fungující na základě principu návratnosti investovaných prostředků, shromažďovaných od soukromých investorů. V zahraničí jsou takové finanční nástroje a produkty běžné, stejně jako infrastrukturní fondy (například EIB group), v Česku však jde o novinku.

NRB investiční

NRB investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Národní rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.

MUFIS

Společnost MUFIS (dříve Municipální finanční společnost) byla založena Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (dnes Národní rozvojová banka) v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto programu byly na základě Programové dohody USAID poskytnuto 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly z Programové dohody s USAID, byly MUFIS uhrazeny v lednu 2012.

 
    

 

Dobrý záměr přitáhne zájem!

Nemáte využití pro stroje a vybavení?

Máte volné kapacity?

Nabídněte je v inzerci!

 

 

Těžební unie

 

Hledáme prodejce našeho gelu!

E-shopy, distributory odběratele!

Reklama desinfekční gel

Zařaďte gel do svého sortimentu!

 

  

 

 

 

 

Máte nápad? Napište nám!  

Veškeré informace na info@podnikatelskenemovitosti.cz nebo tel. +420 734 693 050.

Otevřete si jednotlivá okénka a inspirujte se!

 


Spolupracujeme:

                Zapa           Minerální suroviny      


 
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020