Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Inzerce nemovitostí k podnikání a investičních příležitostí

Plocha pro zajímavý podnikatelský záměr

Nabízíme k prodeji soubor pozemků, tvořících celek o celkové výměře 5,5 ha na okraji Šumperka s příjezdem z místní komunikace až na pozemek. V územním plánu obce je využití pozemku jako průmyslová zóna. Oplocení slouží jako plocha reklamu.

Pozemek byl v minulosti dle projektové dokumentace povrchových úprav dorovnán na výšku 50 cm nad Q100, povrch je srovnán vyčištěn a oplocen se vstupní uzamykatelnou branou pro vjezd velkých aut. Vhodný pro výrobu, výstavbu hal, skladování apod.. Na pozemku byla trafostanice, v současné době není funkční. Informace o dosahu inženýrských sítí na vyžádání.

Celková plocha 55 tis. m2 patří třem vlastníkům, prodej je ve shodě. Více informací vagnerova3@seznam.cz 

               

Proč investovat Do čeho investovat Rady a tipy

Zajímavá investice 

Aktuálně nabízíme k prodeji areál - soubor nemovitostí a pozemků, tvořících jeden celek v lokalitě Nový dvůr u Žihle, Plzeň – Sever. Jedná se o lokalitu s nemovitostmi a pozemky. Vhodné pro rekonstrukci nebo přestavbu pro domov pro seniory, domovy zvláštní péče, rekreace, školy v přírodě a apod. Zjistěte si možnost čerpání dotací nebo financí z programů. Veškeré inženýrské sítě v areálu. Více informací na vyžádání:  info@podnikatelskenemovitosti.cz  Mobil: 734 693 050

                    

 Je možný prodej společnosti s majetky nebo jen nemovitostní prodej! Kontaktujte nás!           

 Největší stavitelé a developeři v ČR:
 
 
 
Investice

Tvořte si vlastní budoucnost, investujte!

Pokud přemýšlíte, jak zhodnotit své peníze, můžete je vložit do fondů. Investiční nemovitost je nemovitý majetek, který je používán k investičním účelům a lze ji pořizovat za účelem krátkodobé i dlouhodobé investice, nebo pořizovat za účelem spekulace na růst ceny. I v nejisté době se vyplatí kupovat investiční byty, stále roste poptávka po nájemních nemovitostech. Jen je třeba pamatovat na návratnost takové investice. 

Podílové fondy představují nástroj kolektivního investování a jejich hlavním principem je svěření prostředků profesionálnímu správci, který je obhospodařuje. Investování do podílových fondů může být právě pro podnikatele výhodné v tom, že jim nezabere moc času a své peníze investují do už vytvořeného portfolia.

Výhody investování do nemovitostních fondů:
 • Nemovitostní fondy investují většinu prostředků do reálných aktiv – nemovitostí 
 • Držitelé podílových listů se již s minimální investicí mohou podílet na výnosech nemovitostí. 
 • Investice do nemovitostního fondu poskytuje šanci na stabilní hodnotu a zhodnocení
 • Stabilní výnosy, ochrana před inflací, výnosnější než byt, diverzifikace, daňová optimalizace, profesionální vedení...

Mnoho klientů z řad podnikatelů využívá investování do fondů jako tvorbu finanční rezervy, tvorbu zdrojů na budoucí investice a podobně. 

Rozdíl mezi vlastnictvím podílového listu nemovitostního fondu a investičního bytuvydělávají na velmi podobném principu – zhodnocují peníze tím, že inkasují nájemné z nemovitosti, do které investovali, a samozřejmě také vydělávají na růstu její hodnoty. Nákupem podílových listů nemovitostního fondu se oproti tomu stávají spoluvlastníkem celého portfolia nemovitostí – sice vlastní jen jejich určitou část, jejíž velikost závisí na výši mé investice, ale na její pořízení nepotřebují miliony jako v případě přímého nákupu. Navíc se o nic nemusí starat, na to je tam tým profesionálů, a zhodnocuji své peníze prostřednictvím pohybu kurzu podílového listu, které koupili.

Investice do energetických fondů: 

Pakliže disponujete volnými peněžními prostředky, které máte v úmyslu zhodnotit, máte na výběr hned z několika možností. Sektor energetiky prožívá velmi dynamické období.

Věnujte pozornost možnosti čerpání dotace na úspory energie www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/ nebo www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/ 

„Mnohem více peněz bylo vyděláno díky schopnosti prodávat než díky schopnosti investovat.

A lidé, kterým platíte za to, aby identifikovali budoucí nadprůměrné investice, nevědí, jak tyto investice identifikovat. Umějí prodávat.“

Warren Buffet američan průmyslník, investor a filantrop 1930

 

Investoři a developeři hledají:
 • pozemky a plochy pro průmyslové využití
 • pozemky pro výstavbu bytových domů
 • hotely, penziony, obchodní střediska a jiné nevyužité objekty vhodné pro přestavbu a rekonstrukci na bytové domy v celé ČR a SR
Vlastníte plochy, pozemky, nepotřebné nebo nevyužité budovy, statky, farmy, haly a rozpadlé objekty z podnikání?
 • vložte je do inzerce do příslušné kategorie
 • pokud je nechcete zveřejnit v inzerci, zašlete je na e-mail a my je investorům a developerům předáme za Vás! 
Brownfield (česky „hnědé pole“) je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Vlastníte podobnou nemovitost? Pokud ji nevyužijete, nabídněte ji pro investory ke zhodnocení! Stavební firma hledá:pozemky pro výstavbu velkoplošných hal cca 30 tis. m2 u velkých měst. podmínkou je už schválený územní plán nebo prostor pro jednání. Nabídněte jakoukoli velkou plochu prověříme.Veškeré informace na info@podnikatelskenemovitosti.cz nebo tel. +420 734 693 050.

 

Dotace a půjčky z Státního fondu životního prostředí 

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček.

Díky národním zdrojům se dlouhodobě daří podporovat projekty a aktivStátní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček.ity z Národního programu Životní prostředí.

Operační program Životní prostředí umožňuje financovat projekty z evropských strukturálních fondů určených na ochranu a zlepšování životního prostředí.

K nejefektivnějšímu českému finančnímu nástroji, který se zaměřuje na úspory energie v budovách pro bydlení, patří bezesporu program Nová zelená úsporám.

Program Dešťovka podporuje udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech.

Majitelé rodinných domů mohou díky kotlíkovým dotacím žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Modernizační fond je stěžejním nástrojem obnovy české energetiky, dopravy a dalších oblastí směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci.

Státní fond podpory investic - úvěrové programy pro výstavbu a modernizaci      

Vlastní bydlení: 

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let. Úvěr lze využít na: výstavbu novostavby rodinného domu, koupi bytu, koupi rodinného domu, koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu, modernizaci obydlí. Výše úvěru: nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč na modernizaci obydlí, nejvýše 2 400 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku, nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu, nejvýše však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná https://sfpi.cz/vlastni_bydleni/ 

Národní dotace: Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů... https://mmr.cz/cs/narodni-dotace 

Bytová politika: V rubrice naleznete koncepční dokumenty, informace k podpůrným programům v oblasti bydlení a statistiky týkající se údajů o bydlení či financování bydlení.   Více na https://mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika 

Inovace: Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.  https://www.oppik.cz/dotacni-programy/inovace 

 Dotační programy: Rozvoj výzkumu a vývoje; Podpora podnikání malých a středních firem; Efektivnější nakládání energií; rozvoj informačních a komunikačních technologiíCelkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částkyhttps://www.oppik.cz/dotacni-programy 

Máte zájem o investiční pobídku? Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytuje je stát, schvaluje vláda s ministerstvy a procesuje agentura CzechInvest. Poskytuje se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace. Začněte s oblastí, ve které podnikáte. Investiční pobídky jsou určené investorům v oblasti technologických centercenter strategických služebzpracovatelského průmyslu a výrobcům speciálních zdravotnických potřeb. Více na https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky 

 

      

Aktuality
Nepřehlédněte!

 

Dobrý záměr přitáhne zájem!

Nemáte využití pro stroje a vybavení?

Máte volné kapacity?

Nabídněte je v inzerci!

 

 

Těžební unie

 

Hledáme prodejce našeho gelu!

E-shopy, distributory odběratele!

Reklama desinfekční gel

Zařaďte gel do svého sortimentu!

 

 Investoři nabízí kapitálový vstup do firem:

 • s domácí následnou péči kdekoli v ČR, síť klientů a nasmlouvaných ošetřovatelů, ošetřovatelek
 • cateringem v oblastech "Education-, Care-, oder Business Catering" s obratem přes 200 mil. CZ
 • velkoobchodní síť distribuující potraviny po celé ČR, co největší

Trvalá poptávka investorů po:

 • Provozu personální agentury
 • Strojírenských firmách, které hledají následovníky
 • Kvalitně technologicky vybavených podnicích s vlastním výrobním programem
 • Zemědělských komoditách s prodejem surovin přímo ze dvora farmy na pulty, případně další zpracování - zelí, mošty, včelaři, bylinky...
 • Vinicích - pěstitelé vína vinaří, kteří chtějí prodat vinice - ideálně Rakousko 
 • Alternativních výrobcích energií (FVE...)
 • Zdravotnických zařízení se širokým spektrem oborů

Nabídky zasílejte na info@podnikatelskenemovitosti.cz 

 

 

 

Máte nápad? Napište nám!  

Veškeré informace na info@podnikatelskenemovitosti.cz nebo tel. +420 734 693 050.

Otevřete si jednotlivá okénka a inspirujte se!

 


Spolupracujeme:

                Zapa           Minerální suroviny      


 
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020