Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):

Prodávající: společnost Portál podnikatelských nemovitostí, s.r.o. se sídlem Kaštanová 1055/14,

779 00 Olomouc, IČ: 089 10 731, neplátce DPH

Kontaktní osoba pro vyřizování reklamací je Květoslava Vágnerová.

Kupující: fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje služby prodávajícího.

Služba: poskytovaná služba spočívající v prodeji informace (kontaktních údajů inzerenta) v případě inzerce, dále v poskytnutí reklamního prostoru na webu Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí a dále v zařazení kupujícího do katalogu podnikatelských subjektů, který je součástí webu. Tyto služby jsou poskytovány za úplatu a mají charakter prodeje či zprostředkování.

Reklamaci je nutno chápat jako postup, při němž objednatel uplatňuje svá práva z vadného plnění a při němž jsou ze strany poskytovatele tyto nároky řešeny.

Poskytovatel odpovídá, že poskytnutá služba nemá vady, což zejména znamená, že:

 • má vlastnosti, které si strany smlouvy objednaly;
 • slouží k účelu, který poskytovatel uvádí;
 • odpovídá provedením smluvenému ujednání a ceně dle platného ceníku;
 • je v odpovídající kvalitě i množství objednaných služeb;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;

V případě vadně vyřízené objednávky ze strany poskytovatele, objednavatel může uplatnit svá práva z vadného plnění informováním poskytovatele telefonicky, e-mailem nebo písemně či prostřednictvím zaslání reklamačního formuláře. Reklamační formulář je ke stažení ve formátu .doc na tomto odkazu. Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady poskytnuté služby.  Reklamace musí mít písemnou formu s přesnou specifikací reklamované vady a Poskytovatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.

Odstranitelná vada:

- bezplatné odstranění vady (oprava);

- dodání nové služby bez vad;

- sleva z kupní ceny.

 

Neodstranitelná vada:

- dodání nové služby bez vad;

- přiměřená sleva z kupní ceny;

- právo na odstoupení od smlouvy (smlouva od počátku ruší a objednavateli budou vráceny peníze)

Výběr mezi způsoby řešení reklamace provádí zákazník.

 

Poskytovatel je následně povinen vydat písemné potvrzení o tom:

- kdy objednavatel své právo uplatnil,

- co je obsahem reklamace

- jaký způsob vyřízení reklamace objednavatel požaduje.

 

Pokud nelze vadu vyřešit úpravou, ani slevou kupní ceny, vrátí Poskytovatel Objednavateli celou kupní cenu zhotovené věci a ponechá si vadnou věc či návrh.

 

Podle zákona o ochraně spotřebitele má být o reklamaci (tj. o jejím přijetí) rozhodnuto ve sporných případech nejvýše do tří pracovních dnů.

 

Celkově (tedy včetně odstranění vady) musí být reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je však možné se se zákazníkem dohodnout na delší lhůtě.  

 

Po vyřízení reklamace musí být objednavateli vydáno potvrzení, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace.

 

Reklamovat nelze obsah inzerátu, jeho pravdivost či aktuálnost. Za obsah inzerátu a jeho aktuálnost ručí ten, kdo inzerát vkládá, stejně tak jako za kontaktní informace k inzerátu připojené. Nelze proto žádat slevu ani vrácení zaplacené částky za informace takto zakoupené.

 

 

 

 

 

Investice:

Zájem o kapitálový vstup do firem:

 • domácí následnou péči kdekoli v ČR, síť klientů a nasmlouvaných ošetřovatelů, ošetřovatelek
 • cateringem v oblastech "Education-, Care-, oder Business Catering" s obratem přes 200 mil. CZ
 • velkoobchodní síť distribuující potraviny po celé ČR, co největší

Zájem o propojení s firmami:

 • Mikroskopy -  firmy , které dělají přídavná zařízení  pro mikroskopy nebo unikátní součástky apod. a zapadající do projektu z hlediska různých subdodávek
 • Zemědělské komodity s prodejem surovin přímo ze dvora farmy na pulty, případně další zpracování - zelí, mošty, včelaři, bylinky...
 • Pěstitelé vína vinaří, kteří chtějí prodat vinice - ideálně Rakousko 
 • Alternativní výrobci energií (FVE...)
 • Zdravotnická zařízení se širokým spektrem oborů

Nabídky zasílejte na info@podnikatelskenemovitosti.cz 

Aktuálně hledáme:

pozemek o velikosti 1 – 1,5 ha. Společnost se zabývá sběrem, uložením a následným zpracováním (drcení, štěpkování) dřeva pro jeho energetické využití v teplárnách.

Požadavky:

 • Volná plocha (pokud možno zpevněná, není podmínkou), min. 10.000 m2, optimálně 15.000 m2, sociální zázemí pro max. 5 zaměstnanců (není podmínkou),
 • Vzhledem k činnosti (drcení a štěpkování dřeva) je nutné, aby byl areál mimo obytné zóny (budou muset zajistit EIA nebo IPPC – hlukové a prachové zkoušky), optimálně bývalé cihelny nebo vojenské objekty.
 • Nutná příjezdová komunikace dostatečné kapacity (denní obrátka cca. 8 nákladních vozů), železniční vlečka výhodou, ale ne nutností.
 • Vzhledem k možnosti drcení a štěpkování odpadního dřeva (nábytek apod.) nutný soulad činnosti s územním plánem (získání Rozhodnutí KÚ k nakládání s odpady).
 • Start projektu: červen 2021
 • Jedná se o lokalitu Olomouc.

E-mail: info@podnikatelskenemovitosti.cz  

Poptávka po pozemku

v Praze a Benešově, Růžině, Středokluky po železnici, jedná se o plochu pro průmysl pro výstavbu moderního ekologického překladiště cementu.

Požadavky:

 • Pozemek by měl mít 5-7 tis. m2 s železniční vlečkou
 • Komunikace pro pohyb vozidel, existence inž. sítí

Veškeré informace na info@podnikatelskenemovitosti.cz nebo tel. +420 734 693 050. 

Trvale hledáme pro investory:

 • pozemky a plochy pro průmyslové využití
 • pozemky pro výstavbu bytových domů
 • hotely, penziony, obchodní střediska a jiné nevyužité objekty vhodné pro přestavbu a rekonstrukci na bytové domy v celé ČR a SR.

Nabídky ploch, investičních pozemků, nepotřebných nebo nevyužitých budov k podnikání pokud je nechcete zveřejňovat v inzerci, nám zašlete na e-mail a my je investorům a developerům z neveřejné databáze předáme za Vás. 
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020