Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Inzerce nemovitostí k podnikání a investičních příležitostí
Top subjekty
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. ČSZE je spolkem ve smyslu příslušných právních předpisů. Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR. Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi. Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO a ČOSE. Svaz je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, členem mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC se sídlem v Bruselu, členem Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost ISSA se sídlem v Kolíně nad Rýnem a členem mezinárodní technické sekce pro práce pod napětím LWA.Zpět
Aktuality
Nepřehlédněte!

 

Dobrý záměr přitáhne zájem!

Nemáte využití pro stroje a vybavení?

Máte volné kapacity?

Nabídněte je v inzerci!

 

 

Těžební unie

 

Hledáme prodejce našeho gelu!

E-shopy, distributory odběratele!

Reklama desinfekční gel

Zařaďte gel do svého sortimentu!

 

 

Investoři nabízí kapitálový vstup do firem:

  • s domácí následnou péči kdekoli v ČR, síť klientů a nasmlouvaných ošetřovatelů, ošetřovatelek
  • cateringem v oblastech "Education-, Care-, oder Business Catering" s obratem přes 200 mil. CZ
  • velkoobchodní síť distribuující potraviny po celé ČR, co největší

Trvalá poptávka investorů po:

  • Provozu personální agentury
  • Strojírenských firmách, které hledají následovníky
  • Kvalitně technologicky vybavených podnicích s vlastním výrobním programem
  • Zemědělských komoditách s prodejem surovin přímo ze dvora farmy na pulty, případně další zpracování - zelí, mošty, včelaři, bylinky...
  • Vinicích - pěstitelé vína vinaří, kteří chtějí prodat vinice - ideálně Rakousko 
  • Alternativních výrobcích energií (FVE...)
  • Zdravotnických zařízení se širokým spektrem oborů

Nabídky zasílejte na info@podnikatelskenemovitosti.cz 

 

 

 

Máte nápad? Napište nám!  

Veškeré informace na info@podnikatelskenemovitosti.cz nebo tel. +420 734 693 050.

Otevřete si jednotlivá okénka a inspirujte se!

  
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020