Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Inzerce nemovitostí k podnikání a investičních příležitostí
Top subjekty
Státní fond životního prostředí ČR
Dotace a půjčky Státní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček. Díky národním zdrojům se dlouhodobě daří podporovat projekty a aktivity z Národního programu Životní prostředí. Operační program Životní prostředí umožňuje financovat projekty z evropských strukturálních fondů určených na ochranu a zlepšování životního prostředí. K nejefektivnějšímu českému finančnímu nástroji, který se zaměřuje na úspory energie v budovách pro bydlení, patří bezesporu program Nová zelená úsporám. Program Dešťovka podporuje udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech. Majitelé rodinných domů mohou díky kotlíkovým dotacím žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Modernizační fond je stěžejním nástrojem obnovy české energetiky, dopravy a dalších oblastí směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci. Finanční prostředky z Norských fondů jsou příležitostí pro projekty zaměřené na zvýšení biodiverzity, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty ad. Dalšími významnými finančními nástroji jsou Inovativní finanční nástroje a půjčky od SFŽP ČR.
Czechinvest
O nás Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992. Aktivity CzechInvestu: rozvoj potenciálu českých technologických firem podpora tzv. „chytrých“ investic motivace zahraničních investorů usazených v ČR k sofistikovaným komplementárním investicím rozvoj a kultivace národního start-upového a spin-offového prostředí asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy propagace české ekonomiky, technologií a výzkumu a vývoje v zahraničí kultivace podnikatelského a investičního prostředí ve všech regionech ČR spojování partnerů z podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry využívání trendů v progresivních sektorech globální ekonomiky Více informací o činnosti a aktivitách CzechInvestu naleznete v Region Reportu, zpravodaji pro města a obce o podnikání a investicích, nebo v případových studiích o klientech agentury. Zajímá vás, jak CzechInvest pomáhá v boji s koronavirem a jeho dopady? Přečtěte si rozhovor s generálním ředitelem CzechInvestu Patrikem Reichlem na euro.cz.Zpět
Aktuality
Nepřehlédněte!

 

Dobrý záměr přitáhne zájem!

Nemáte využití pro stroje a vybavení?

Máte volné kapacity?

Nabídněte je v inzerci!

 

 

Těžební unie

 

Hledáme prodejce našeho gelu!

E-shopy, distributory odběratele!

Reklama desinfekční gel

Zařaďte gel do svého sortimentu!

 

 

Investoři nabízí kapitálový vstup do firem:

  • s domácí následnou péči kdekoli v ČR, síť klientů a nasmlouvaných ošetřovatelů, ošetřovatelek
  • cateringem v oblastech "Education-, Care-, oder Business Catering" s obratem přes 200 mil. CZ
  • velkoobchodní síť distribuující potraviny po celé ČR, co největší

Trvalá poptávka investorů po:

  • Provozu personální agentury
  • Strojírenských firmách, které hledají následovníky
  • Kvalitně technologicky vybavených podnicích s vlastním výrobním programem
  • Zemědělských komoditách s prodejem surovin přímo ze dvora farmy na pulty, případně další zpracování - zelí, mošty, včelaři, bylinky...
  • Vinicích - pěstitelé vína vinaří, kteří chtějí prodat vinice - ideálně Rakousko 
  • Alternativních výrobcích energií (FVE...)
  • Zdravotnických zařízení se širokým spektrem oborů

Nabídky zasílejte na info@podnikatelskenemovitosti.cz 

 

 

 

Máte nápad? Napište nám!  

Veškeré informace na info@podnikatelskenemovitosti.cz nebo tel. +420 734 693 050.

Otevřete si jednotlivá okénka a inspirujte se!

  
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020